studiestart giver mangel på boliger
Studiestart giver mangel på boliger.

Studiestart giver mangel på boliger

I forbindelse med mange unges studiestart, er der igen mangel på boliger. Det giver gode muligheder for at leje et overskydende værelse ud.

Dansk Byggeri vurderer, at der mangler op mod 22.000 studieboliger i år (2018). Det giver gode muligheder for at leje det værelse ud, som husstanden har i overskud.

Vælger du at udleje et værelse, bør du sætte dig ind i reglerne fra skat og i lejeloven. Det er vigtigt på lejekontrakten, nøjagtigt at beskrive, hvad der udlejes, hvad der er adgang til, og hvad lejeren har tilladelse til. Det kan være en idé at undersøge prisniveauet i dit område, og eventuelt kontakte det lokale huslejenævn, hvis du er i tvivl.

Skatteregler – hvis du er ejer

Du skal kun betale skat af den del af lejeindtægten, der overstiger bundfradraget.
Bundfradraget er 1,33 procent af ejendomsværdien, dog altid mindst 24.000 kr. om året. Du kan se ejendomsværdien på din årsopgørelse
Lejeindtægten er den samlede lejeindtægt, inklusive betaling for el, gas, varme, vand og telefon
Du kan ikke trække dine udgifter fra (fx lys, vand og varme)
Kilde: Skat.dk (2018)

 

 

 

More Stories
Kom ud i haven hvis du er hjemme