Årets første indbrudstal viser en positiv tendens: Danskerne er gået til kamp mod indbrud

I mange år har antallet af indbrud i Danmark været højt. Men nu viser nye tal for antallet af indbrud i private hjem i årets første kvartal, at udviklingen tyder på at være vendt. Hos parterne bag indbrudssatsningen Bo trygt! mærker man da også tydeligt danskernes interesse for i højere grad at indbrudssikre deres hjem, så de kan undgå uønskede besøg af indbrudstyve.

Udviklingen går den rigtige vej

Antallet af indbrud i private hjem i Danmark har i mange år været højt. Men nu ser det ud til, at udviklingen begynder at gå den rigtige vej. Ifølge Danmarks Statistik er der anmeldt 6.542 indbrud i private hjem i løbet af årets første tre måneder, hvilket er det laveste antal for første kvartal i flere år.

-Sidste år nåede vi det laveste antal indbrud i mere end 30 år. Nu ser opgørelsen af indbrudsniveauet i første kvartal her i 2019 ud til at pege i samme positive retning. Det glæder vi os meget over, selvom vi langt fra er i mål. Indbrudsraten i Danmark er stadig alt for høj, og det er vigtigt, at vi fra alle sider fortsætter den målrettede indsats for at nedbringe antallet af indbrud, siger vicepolitiinspektør i Rigspolitiet, Henrik Framvig.

På niveau med vores nabolande

Bo trygt!, der blev lanceret sidste sommer, er et initiativ fra Realdania og TrygFonden i samarbejde med Bolius og Det Kriminalpræventive Råd. Målet er at reducere antallet af indbrud i private hjem i Danmark fra de nuværende cirka 30.000 indbrud om året til 10.000, så vi kommer ned på niveau med vores nabolande. Den fælles indbrudssatsning har både fokus på den almindelige dansker, og hvad den enkelte kan gøre for at forebygge indbrud i sit hjem, samt på mulige strukturelle ændringer i samfundet, der kan bidrage til at nedbringe indbrudsniveauet.

-Vi ved, hvad der skal til for at forebygge indbrud, og vi har i fællesskab med Rigspolitiet udviklet de 5 vigtigste råd mod indbrud. Bedre sikring af døre, vinduer og låse samt organiseret nabohjælp er blandt de mest veldokumenterede midler til at beskytte vores hjem mod indbrud, siger Britt Wendelboe, projektchef i TrygFonden og repræsentant for Bo trygt!.

-Tanken om indbrud bekymrer mange danskere. Men de er også klar til at gøre en forskel. De skal bare vide, hvad de konkret kan gøre, og det er netop et af hovedformålene med Bo trygt – nemlig at give danskerne større viden om sikring og indbrudsforebyggelse og gøre dem i stand til at handle i hverdagen. Både i eget hjem og i relation til naboerne, siger Bo trygt-kollega og projektchef i Realdania, Laura Kristine Bjerre Munch.

Indbrud i private hjem i Danmark i første kvartal de seneste fem år
2019: 6.542 indbrud
2018: 6.783 indbrud
2017: 7.726 indbrud
2016: 9.407 indbrud
2015: 8.322 indbrud
Kilde: Danmarks Statistik

Læs mere om indbrudsudviklingen her.

De 5 indbrudsråd

Bliv Nabohjælper

Godt naboskab og et opmærksomt blik for, hvad der foregår i nabolaget, gør kvarteret mindre attraktivt for indbrudstyve – og dermed tryggere for dig. Hils på dem, du møder, og fortæl naboer, hvis du aner uråd. Og ved at bruge Nabohjælp aktivt kan samarbejdet mod indbrud blive mere effektivt. Hent Nabohjælp-app’en, eller læs mere på nabohjælp.dk

Tænd lys udenfor, og klip hækken

Skab god belysning uden for huset. Lys med sensor øger chancen for at tyven bliver set af naboerne, og forstyrres i sit arbejde. Undgå høje træer, hække og mørke gemmesteder omkring dit hjem. Dermed bliver det sværere for tyven at komme uset ind i huset.

Gør døre og vinduer svære at bryde op

Gør det svært for tyven at bryde ind i dit hjem. Brug gode, solide låse, døre og sikrede vinduer. To låse på hoveddøren gør det mere end dobbelt så besværligt for tyven at bryde ind. Og sørg for at låse værktøj og haveredskaber inde i skur eller garage, så det ikke kan bruges til at bryde ind i huset med.

Undgå at købe tyvekoster – brug sikre betalingsformer

Hvis ingen købte tyvekoster, var der INGEN indbrud. Du er med andre ord med til at nedbringe antallet af indbrud, hvis du undgår at købe stjålne varer. Brug altid MobilePay, eller kig efter NemID hos sælger, når du køber brugt. Begge betalingsformer er knyttet til cpr-nummer, som kan spores tilbage til sælger, og det ønsker kriminelle ikke.

Ring 1-1-4, hvis du har mistanke om indbrud

Politiet kan opklare flere indbrud med din medvirken. Hvis du ser personer med en mistænkelig adfærd i dit nabolag, eller hvis du har haft indbrud, så ring 1-1-4. Dine oplysninger kan være afgørende for politiets opklaring, og selv mindre detaljer kan være vigtige.

Bo trygt! arbejder for at sænke antallet af indbrud og øge trygheden i danske hjem. Bag indsatsen står TrygFonden og Realdania sammen med Bolius og Det Kriminalpræventive Råd. Læs meget mere her.

Er dit hus indbrudssikret op til ferien? Læs mere her.