Forbered dig på kraftigere regnskyl i fremtiden

kraftig regnskyl

Der er gode grunde til at forberede dit hus på kraftige regnskyl og mere vand fra oven i fremtiden. Året 2023 var i følge Danmarks Meteorologiske Institut – DMI, et nyt vådt rekordår og altså det vådeste år i mands minde. Der faldt ikke mindre end 972,7 millimeter vand. Det blev derfor det vådeste år siden DMI begyndte at måle tilbage i 1874. Én meter nedbør om året… det lyder af meget, men det er hvad vi altså nærmer os. Prognoserne siger flere skybrud om sommeren og endnu længere regnperioder i vintermånederne.

Boligen skal beskyttes mod kraftige regnskyl

De stigende nedbørsmængder er også en stigende udfordring for husejere. Opstigende kloakvand og forhøjet grundvand som følge af skybrud og kraftigt nedbør giver problemer i både huset og haven. I haven er et regnvandsbed – kaldet et LAR-bed – en mulighed for at reducere oversvømmelse. Du kan læse mere om regnvandsbede her.

Bidro aflang Ledflex

For at minimere risikoen for vandskader i din bolig, skal du være kunne lede vandet væk fra boligen. Her er et par gode råd til hvordan du kan sikre dig mod oversvømmelse i boligen.

Start fra oven med dine tagrender og nedløbsrør

Dine tagrender og nedløbsrør skal frit kunne lede vandet væk når det regner. Derfor er det vigtigt at de holdes fri for blade, kviste og andet der opsamles i tagrenderne. Er der huller eller sprækker skal de repareres. Er tagrenderne utætte eller tilstoppede med propper af blade og andet, er der en risiko for vandskader. Det giver nemlig ekstra meget vand ved fundamentet, og derfor bør du en gang i mellem tjekke, om vandet løber væk, som det skal.

kraftig regnskyl

Fortsæt med et omfangsdræn – en underjordisk tagrende

En underjordisk tagrende lyder nok mærkeligt, men det er i princippet hvad et omfangsdræn langs huset kan beskrives som. Omfangsdrænet er et system af pumper, rensebrønde og drænrør, der er gravet ned langs med huset for at kunne bortlede nedsivet regnvand. Et omfangsdræn kan på den måde forebygge og reducere mængden af den fugt der kan opleves i kælderen. Denne type fugt opleves som et stigende problem som følge af det forhøjede grundvandsspejl.

Novasel - Perskindol

Metoderne med omfangsdræn og rene tagrender/nedløbsrør er for at kunne lede regnvand væk fra huset. En anden udfordring med de stigende regnmængder, er at vores kloaksystem ikke kan følge med. Det giver en risiko for at kloakvand løber tilbage og det giver oversvømmelser i kælder og andre steder i huset.

Til at forebygge et tilbageløb fra en overfyldt kloak bruges et højvandslukke og tilbageløbsstop. Et højvandslukke er en énvejssluse, som er åben, når vandet løber ud, men lukker hvis vandet pludselig begynder at løbe den anden vej. Et til­ba­ge­løbs­stop sidder i brønden, der opsamler kloakvandet uden for boligen, og stopper vandet/forhindrer tilbageløb, hvis vandstanden bliver for høj.

Du bør forhøre dig hos en autoriseret kloakmester i forhold til den rigtige type højvandslukke og tilbageløbsstop og også sikre dig en korrekt montering.


T

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Jøhl – Grethe