Vil du undgå, at dine planter hænger med hovedet om sommeren, skal de have masser af vand. Men hvor meget, hvor ofte og fra oven eller neden? Hvordan vander man bedst haven?

Hvordan vander man bedst haven? Gardena har lavet en gennemtænkte vejledning med nyttige kendsgerninger vedr. vanding af dine planter.

10 TOMMELFINGERREGLER FOR VANDING – hvordan vander man bedst haven

Regel nr. 1: Hold fugtigheden konstant

De fleste planter er afhængige af, at fugtigheden er konstant. En let udtørring inden vandingen fremmer imidlertid planternes rodvækst.

Regel nr. 2: Vand sjældnere, men så mere omhyggeligt

I blomsterbedet er en til to vandinger om ugen som regel tilstrækkeligt: det er bedre at vande sjældnere, men med masser af vand, end en lille mængde vand mere ofte.

Regel nr. 3: Vand sent på aftenen eller tidligt om morgenen

Når du vander den kølige jord om aftenen eller natten, fordamper der mindre vand end på den varme jord i løbet af dagen. Og planterne kan forsyne sig med vand inden den næste dags varme.

Regel nr. 4: Hold bladene tørre

Våde blade bliver til syge blade. Hvis bladene er våde natten over, kan der opstå bladskimmelsygdomme. Blade, der bliver våde i solen, får svage brændemærker (vanddråberne har samme virkning som et forstørrelsesglas).

Regel nr. 5: Giv den rette mængde vand

Passende vanding betyder, at vandet når ud til rødderne i tilstrækkelige mængder. For små mængder vand dækker ofte kun det øverste jordlag. Tilstrækkelig vanding betyder også, at afgrødeplanter er særligt afhængig af jævnt fugtig jord, indtil deres afgrøder er modne til høst.

Regel nr. 6: Giv større vandmængder delvist

Vand er lidt tid om at trænge ned i jorden. Det er bedre at vande i flere omgange, så det undgås, at det dyrebare vand i bedet strømmer væk uden at gavne.

Regel nr. 7: Vand målrettet, men fordelt

Vanding på samme del af rødderne giver ensidig rodvækst og dermed dårligere optagelse af næringsstoffer fra jorden. Vand derfor altid omkring planten, og fordel vandet over hele vandingsområdet.

Regel nr. 8: Vand på en måde, der sparer vand

Vand i nødvendigt omfang og så lidt som muligt. Dette bliver lettere med et automatisk vandingssystem med jordfugtighedssensor – i bedet, på altanen og på græsplænen.

Regel nr. 9: Undgå overvanding

Overvanding tvinger den ilt, som rødderne skal bruge til at ånde, ud af jorden – cellerne i rødderne drukner uden ilt.

Regel nr. 10: Brug lerholdig jord af høj kvalitet

Plantejord med lermineraler kan bedre udvide sig og dermed holde bedre og mere ensartet på vandet. I våde somre og om vinteren skal der etableres dræn for at forhindre, at planterne drukner.

Læs også SÅDAN PLANLÆGGER DU DIT STAUDEBED