Et regnvandsbed har flere fordele i din have

Regnvandsbed kaldes LAR bed

Med ualmindeligt meget regnvand har du måske overvejet, om der er måder du kan undgå at haven drukner. Et regnvandsbed – eller et LAR bed – kan måske afhjælpe problemet og kan have flere fordele.

Mange har prøvet at have problemer med oversvømmede kældre og kloakker og det ser ud til at være et tilbagevende problem med stigende mængder vand fra oven. Skybrud og kraftige regnhændelser bliver hyppigere og det er i sig selv en udfordring på flere plan. For den enkelte haveejer kan det være en udfordring når haven – eller dele af haven – står under vand med store pytter der nærmest ligner søer i haven.

Bidro aflang Ledflex

Et regnvandsbed leder vandet væk

Et regnvandsbed kaldes for et LAR bed. Det betyder Lokal Afledning af Regnvand.

Det kan bedste beskrives som regnvand der ledes væk fra jordoverfladen og ned gennem jorden til grundvandet. På den måde får du samtidig et frodigt område i haven, da regnvandsbedet kan tilplantes med planter, der kan tåle varierende vandstand i rodzonen. Det kan samtidig også bidrage til biodiversiteten.

Hvordan kommer man i gang?

LAR bede – eller regnvandsbede – har således flere fordele, men det er ikke givet at det rent faktisk kan lade sig gøre i netop din have. Der stilles nemlig en række krav fra myndigheder der skal overholdes, ligesom jordens nedsivningsevne skal være egnet til projektet.

Novasel - Perskindol

Inden du går i gang, er det vigtigt at du undersøger reglerne i din kommune. Reglerne kan variere fra kommune til kommune, ligesom der kan være forhold på din grund der kan gøre det uhensigtsmæssigt at etablere et LAR bed. Det kunne f.eks. være et højt grundvandsspejl.

Din grund og husets placering er også en faktor der påvirker, om det kan lade sig gøre. For at vandet kan løbe den rette vej ned mod bedet, skal terrænet skråne væk fra huset. Du bør være opmærksom på, at nogle kommuner kræver en såkaldt nedsivningstilladelse. Et andet krav kunne være, at LAR bedet skal være placeret min. 2 meter fra naboskel, og har huset kælder, er placeringen min. 5 meter fra huset.

Test om din jord egner sig til et LAR bed

Til at starte med, er det en god idé at teste om din jord er egnet til et LAR bed. Det kan du gøre ved at teste nedsivningsevnen.

Du tester nedsivningsevnen ved at greve et hul i jorden, ca. 30 x 30 x 40 cm. Det bør være der hvor du tænker, LAR bedet skal have sit lavest punkt i haven. Fyld hullet op med vand. Den næste halve time sørger du for, at hullet er fyldt op med vand. Efter et døgn skulle vandet gerne være faldet mindst 15 cm for at jorden er egnet til et LAR bed. Hvis ikke kan det være der er et vandstandsende lag, der gør jorden uegnet til et regnvandsbed.

Hvor stort et regnvandsbed

Hvilken form dit bed skal have kan du selv bestemme. En god tommelfingerregel er: for hver 100 m2 bedet skal afvande, bør du LAR bedet være mindst 2 x 2 m.

Tip

For at planterne kan få godt rodfæste bør kanterne ikke være for stejle.

Når du skal graver bedet

Du kan med fordel lave flere niveauer i regnvandsbedet. Det giver den bedste virkning, hvis hvert niveau er vandret. Jorden øverste lag skal bestå af en 40 cm. blanding af grus og jord, der gør vandgennemtrængningen let. Du skal derfor løsne jorden noget længere ned for at kunne fylde med jordblandingen.

Forslag til planter i dit regnvandsbed

De planter der skal være i dit regnvandsbed skal kunne tåle stærkt varierende vandstand. Du kan med fordel vælge planter med forskellig blomstringstid. Så kan du nyde dit regnvandsbed i længere tid. Du kan vælge at plante stauder, buske, græsser eller træer. Dit lokale plantecenter kan hjælpe dig med at vælge, men kig med fordel efter disse forslag:

Græsser

 • Elefantgræs
 • Morgenstjernestar
 • Rørhvene
 • Kæmpestar
 • Fladaks
 • Palmebladsstar

Stauder

 • Stjerneskærm
 • Bronzeblad
 • Daglilje
 • Kattehale
 • Blodrød Storkenæb
 • Hjortetrøst

Buske

 • Kornel
 • Solbær
 • Canadisk bærmispel
 • Liljekonvalbusk
 • Almindelig benved
 • Hyld
 • Mosepors

Træer

 • Vandgran
 • Poppel
 • Sortbirk
 • Skovfyr

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Jøhl – Grethe