Sådan kan du bekæmpe du rodukrudt

Rodukrudt
Se her hvilken metode du skal bruge for at komme rodukrudt til livs i haven.

Her får du en guide til effektivt at bekæmpe ukrudt, der spreder sig med rødder i haven.

Rodukrudt er flerårige ukrudtsplanter, der breder sig effektivt i haven ved at sætte underjordiske udløbere. De kan invadere store områder i haven, hvilket kan gå hårdt ud over havens prydplanter.

Rodukrudt kan være meget generende i haven, men hvis man lærer planterne og deres levevis at kende, er det nemmere at lægge en strategi for bekæmpelsen.

Bidro aflang Ledflex

Sådan gør du

Timingen er vigtig

Rodukrudt oplagrer en stor del af den energi, de danner via fotosyntesen, i rødderne. Energien bruges under planternes overvintring eller til at hjælpe dem igennem magre tider.

Ukrudtsplanter er svagest, når de er på det stadie i deres vækstcyklus, hvor de har tærret mest på deres oplagrede reserver i rødderne. Og det er netop på det tidspunkt, det er mest effektivt at sætte ind med bekæmpelsen.

Rens jorden for rødder

Det bedste råd mod rodukrudt er at rense jorden for ukrudtets rødder, før man etablerer bede, planter hæk med mere.

Novasel - Perskindol

For kvikgræs, brændenælde og skvalderkåls vedkommende er det ret effektivt at grave jorden igennem i 20-30 cm’s dybde og manuelt fjerne alle rodstykker.

Men det gælder om at være omhyggelig, da selv små rodstykker, der bliver liggende tilbage, kan danne nye planter. Det er godt at bruge en greb til at grave med frem for en spade.

Dæk jorden i 1-2 år

Man kan også vælge at dække arealet med ukrudt med tyk, sort plastik eller en kraftig ukrudtsdug, så planterne ikke får lys.

Når planterne afskæres fra sollyset i tilstrækkelig lang tid, vil de på et tidspunkt opbruge deres energidepoter i rødderne, og så vil de dø.

For de fleste ukrudtsarter er dækning i 1-2 år tilstrækkelig, men det er ikke nødvendigvis nok for agerpadderok. Så her må man væbne sig med stor tålmodighed.

Udsult ukrudtet

En anden måde at udsulte ukrudtsplanterne er, at man bliver ved med at fjerne de grønne dele over jorden. Det forhindrer ukrudtet i at lave fotosyntese og derved skaffe sig ny energi.

For nogle arter fx kvikgræs og agertidsel er der bestemte stadier i deres udvikling, hvor man opnår bedst effekt af lugning.

For de øvrige ukrudtsarter gælder det, at man må forsøge at luge, hakke eller trække de overjordiske dele af, så meget man kan, og udsulte rodsystemet. Det kan være en meget lang og sej kamp.

Rodukrudt i eksisterende bede

Har man fået rodukrudt i etablerede bede, er der desværre ingen lette løsninger.

Man kan forsøge sig med at luge hyppigt for at udsulte rodukrudtet, men hvis der er meget rodukrudt i bedet, kan det være nødvendigt ”at starte forfra” ved at omlægge bedet.

En omlægning indebærer, at man graver de flerårige planter op, renser deres rodnet for al ukrudt og flytte dem til en midlertidig placering et andet sted i haven.

Herefter renser man jorden i bedet for alt rodukrudt, evt. ved at dække området med plastik som tidligere beskrevet.

Først når man er sikker på, at der ikke skyder ny rodukrudt frem fra oversete rodstykker, kan man genplante bedet.

En lettere løsning er at etablere en græsplæne på stedet, da rodukrudt ikke tåler den hyppige klipning. Når rodukrudtet er udsultet efter en årrække, kan man igen etablere et bed på stedet.

Tips til at forebygge rodukrudt

  • Undgå at lægge rodukrudt i kompostbeholderen, medmindre det har ligget i lang tid og er helt tørt og dødt.
  • Efterlad ikke arealer med bar jord, hvor ukrudtet kan etablere sig.
  • Forskellige former for barrierer kan spærre, så rodukrudtet ikke finder vej ind i bedet.
  • Man kan også etablere kanter i form af en metalplade eller eventuelt plastik, der graves et stykke ned i jorden og spærrer for, at rødder kan gro ind i bedet.
  • Kraftigtvoksende bunddækkeplanter kan forebygge, at frø etablerer sig, og kan til dels holde rodukrudt i ave. Det kan fx være storrodet storkenæb, Geranium macrorrhizum, stor singrøn, Vinca major eller slangeurt, Bistorta officinalis.

Kilde: Haveselskabet

Læs også hvordan du bekæmper ukrudt mellem fliser og belægninger.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Jøhl – Grethe