5 facts om Svanemærkets krav

svanemærkets krav

Læs 5 facts om Svanemærkets krav og bliv klogere på hvorfor Svanemærket giver god mening.

Når du går efter Svanemærket, ved du, at produktet både er bedre for miljøet og bedre for dig. Men hvad er det egentlig for nogle krav, produkterne lever op til? Måske har du undret dig over, at du kan finde Svanemærket på så vidt forskellige produkter som tandpasta, tamponer, tøj, træ og tømidler? Og undret dig over, hvordan ét mærke kan mindske miljøbelastningen fra så forskellige produkter? Her får du 5 facts om Svanemærkets krav.

1. Forskellige krav til forskellige produkter

Svanemærket stiller det, man kalder produktspecifikke krav. Det betyder, at de krav, produktet skal leve op til for at blive certificeret, afhænger af, hvilket produkt der er tale om. Tandpastaen skal altså leve op til ét sæt krav, tamponerne til et andet sæt krav, tøjet til et tredje sæt krav og så videre.

Bidro aflang Ledflex

Når Svanemærket udvikler krav for en produktgruppe, ser man nemlig på hele produktets rejse og de miljøproblemer, der opstår undervejs. Man ser bl.a. på, hvilke råvarer man kan bruge, herunder muligheden for at bruge genanvendte råvarer. Man ser også på, hvordan produkterne bliver fremstillet, hvilke kemikalier der bliver anvendt, på energi- og vandforbrug undervejs, hvordan produkterne kan påvirke dig som forbruger, og på hvilke muligheder der er for at lade materialer recirkulere, når vi forbrugere er færdige med at bruge produktet.

Det er ud fra dette helhedssyn, at Svanemærket fastsætter sine krav til produktgruppen. Og dermed i sidste ende gavner både mennesker, miljø og jordens ressourcer. For kun ved at se produktspecifikt bliver det muligt at identificere, hvor de største miljøudfordringer er for den enkelte produkttype – og ikke mindst stille krav, der mindsker det samlede aftryk på miljø og klima.

Netop det med at se på hele produktets rejse er Svanemærkets styrke og er med til at adskille Svanemærket fra de fleste andre mærkningsordninger.

Novasel - Perskindol

2. Altid skrappe miljøkrav

De produktspecifikke krav betyder, at det er svært at give eksempler på konkrete krav, som gælder for alle svanemærkede produkter. Fælles er dog, at alle svanemærkede produkter lever op til skrappe miljøkrav.

Miljøkravene bliver stillet til alle de faser i produktets liv, hvor det er relevant. Miljøkrav er eksempelvis at sikre, at vi sparer på jordens ressourcer, værner om biodiversiteten, mindsker vores aftryk på klimaet og får flest mulige materialer til at recirkulere.

Ud over denne form for miljøkrav, stiller Svanemærket også krav for at sikre effektive produkter og produkter med lang levetid. Det er nemlig vigtigt, for når et produkt holder længe, begrænser vi miljøbelastningen fra ny produktion og affaldshåndtering.

3. Altid skrappe krav til kemikalier

Fælles for alle svanemærkede produkter er også, at de lever op til skrappe krav til kemikalier. Svanemærket stiller eksempelvis krav ved at udelukke en række kemikalier, der kan skade mennesker og/eller miljø eller ved at begrænse mængden af visse kemikalier i et produkt. Det gavner både din sundhed, når du bruger produkterne, og de mennesker, der fremstiller produkterne. Men det gavner også miljøet og vores fælles fremtid, at fx en shampoo eller et rengøringsmiddel ikke indeholder kemikalier, der skader naturen, når produkterne bliver skyllet ud.

Samtidig fremmer kemikaliekravene muligheden for at genbruge og recirkulere materialer fra de svanemærkede produkter, når fx sofaen er udtjent, eller dine gamle jeans er slidt helt op.

4. Tidsbegrænsede certificeringer

Kravene til svanemærkede produkter og serviceydelser bliver løbende evalueret og strammet. Det sikrer, at Svanemærkets krav bliver stillet ud fra den nyeste viden og udviklingen i markedet. Og at Svanemærket er med til at sikre en bæredygtig udvikling.

Det betyder også, at en certificering er tidsbegrænset. For når der kommer nye krav til en produktgruppe som fx ”plejeprodukter”, skal alle producenter med svanemærkede plejeprodukter dokumentere, at deres produkter lever op til de nye krav. Ellers mister de retten til at bruge Svanemærket. Når du vælger svanemærkede produkter, er du derfor med til at påvirke virksomhedernes produktudvikling i en mere miljømæssig bæredygtig retning.

5. Samfundstilpassede krav

Svanemærket har som mål at være en stærk drivkraft for en miljømæssig bæredygtig livsstil. Både ved at motivere virksomheder til en mindre miljøbelastende produktion og ved at inspirere dig som forbruger til et mere miljømæssigt bæredygtigt forbrug, så vores fælles fremtid bliver mere bæredygtig. Men også ved at sørge for, at der bliver stillet krav, som gør en forskel for miljøet her og nu. Derfor tilpasser Svanemærket sine krav til, hvad der er muligt at realisere i vores samfund i dag. Det vil bl.a. sige, at Svanemærket tager højde for, hvilke affaldssystemer og muligheder for genbrug og recirkulering for forskellige produkt- og materialetyper der er i Norden i dag.

Læs også hvorfor mundbind ikke skal havne i naturen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Jøhl – Grethe