Begræns ukrudt mellem fliserne

fliser med store fuger har ofte mere ukrudt.
Flisebelægning med store fuger tiltrækker mere ukrudt.

Hvordan begrænser du ukrudt mellem fliser på terrasse og i indkørsel? Se her hvad du kan gøre.

Når du anlægger terrasse, indkørsel eller andre flisearealer, kan du gøre en hel del for at begrænse problemerne med ukrudt.

Følgende forhold har betydning for, hvor meget ukrudt, der kan vokse mellem fliserne:

Bidro aflang Ledflex
 • Valg af fliser og fugernes bredde.
 • Anlæg af fliserne og brug af ukrudtsdug.
 • Valg af fugemateriale.
 • Vedligeholdelse af fuger.
 • Fugeplanter i stedet for ukrudt.
 • Valg af fliser og fugernes bredde
 • Både typen af fliser og fugernes bredde har betydning for ukrudtsmængden.

Jo større fliser og jo smallere fuge du vælger, jo mindre er arealet, hvor der kan vokse ukrudt. Store fliser på 50 x 50 cm med smalle fuger giver ikke meget plads til ukrudt. Mens natursten, som normalt lægges med brede fuger, giver væsentligt mere plads. Til gengæld giver en bred fuge bedre muligheder for regnvand til at slippe igennem.

Fugen må dog heller ikke være for smal, da det er svært at få fugematerialer ordentligt ned i en smal fuge. Uden fugemateriale får ukrudtet gode betingelser for at vokse, og det er næsten umuligt at komme til at luge i de smalle fuger.

Vær også opmærksom på, at fliser med ru og ujævne kanter har en større andel fuge end fliser med skarpe kanter.

Novasel - Perskindol

Ligger der rester af jord og sand oven på fliserne, er det også tilstrækkeligt til, at ukrudtet kan gro i det. Derfor er det vigtigt at feje fliserne ofte.

Anlæg af fliserne og brug af ukrudtsdug

En ukrudtsdug under fliserne kan forhindre flerårigt ukrudt som fx tidsler og mælkebøtter i at vokse op nedefra og op igennem flisernes fuger. Men da det meste ukrudt i fugerne stammer fra frøukrudt, der kommer oppefra og sår sig i fugerne, har ukrudtsdugen ikke den store effekt på mængden af ukrudt.

Det er ikke nødvendigt med en ukrudtsdug, hvis du anlægger terrassen på den rigtige måde. Det vil sige, at du først graver jord af, så der bliver plads til at lægge et lag stabilgrus og et lag afretningsgrus, før du lægger fliserne. Når du graver jorden af, vil du samtidig fjerne det meste af det flerårige ukrudt i jorden.

Hvad er en ukrudtsdug?

En ukrudtsdug som du lægger under fliserne, kan være med til at begrænse omfanget af ukrudt i belægningen.

Valg af fugemateriale

Traditionelt har man brugt strandsand til at fylde fugerne mellem fliser, men de senere år er der kommet nye fugematerialer på markedet, som hæmmer væksten af ukrudt bedre end almindeligt sand.

Stenmel er godt til fuger, fordi det kan presses sammen, så det bliver meget tæt og fast. Det hæmmer planternes vækst, og du kommer heller ikke så let til at feje fugematerialet ud af fugen. Farven på fugen bliver mat grå.

Danfugesand og danfugestenmel af knust granit er fugematerialer, som har en høj pH-værdi, hvilket betyder, at ukrudtsfrøene ikke kan spire i fugerne. I følge producenten er danfugestenmel specielt velegnet til brede fuger i belægninger af natursten. Farven på fugen har et fint spil i blå/grå toner.

Vedligeholdelse af fuger

Det er vigtigt at vedligeholde fugerne, så de hele tiden er godt fyldt op med fugemateriale. Hvis fugerne er halvtomme, får ukrudtet mulighed for at gro i fred og ro nede i fugen, hvor der er fugt og læ.

En halvfyldt fuge bliver også hurtigt fyldt med jord, visne blade og lign., som ukrudtet gerne vil vokse i. Når fugen er fyldt, bliver meget af ukrudtet slidt af, når man færdes på fliserne.

Det er også vigtigt, at fugematerialet er trykket godt sammen, så fugen er fast og tæt. Det gør det sværere for ukrudtet at vokse i fugen.

Fugeplanter i stedet for ukrudt

Et helt anden løsning på ukrudtsproblemet er at plante planter i fugerne, så der ikke er plads til ukrudt. Det er især en god løsning i belægninger med en meget bred fuge, fx piksten, chaussesten, brosten og Ølandsbrud.

Det er vigtigt at vælge planter, der er lave og tætte, og som tåler sliddet, når man går på fliserne. Du kan fx plante:

 • Trædepude/trædebregne
 • Timian (fx lave sorter af smalbladet timian, lådden timian og citrontimian)
 • Sylbladet firling
 • Bidende stenurt
 • Lægeærenpris
 • Græs
 • Mos
 • Du kan også købe en særlig frøblanding til fuger

Når du vil plante i fugerne, skal fugerne ikke fyldes med fugemateriale, som er beregnet til at hæmme væksten af planter.

I stedet kan du fylde fugerne med så- eller plantejord, der er blandet op med sand. I starten vil det være nødvendigt at håndluge, så fugerne holdes fri for ukrudt, indtil planterne har etableret sig. Herefter vil det være nok at luge fugerne 1-2 gange om året.

Hvordan bekæmper du ukrudt i belægninger?

Belægninger af grus, perlegrus, granitskærver, stenmel og lign. er normalt billigere at anlægge end fliser. Til gengæld kan de give større problemer med ukrudt, fordi ukrudtet kan vokse i hele belægningen og ikke kun i fugerne, men omvendt kan ukrudtet være nemmere at fjerne.

Metoder til ukrudtsbekæmpelse i belægninger af grus og småsten:

 • Forebyg ukrudt ved at rive
 • Lugning med skuffejern
 • Ukrudtsbrænder

Forebyg ukrudt ved at rive

Du kan forebygge, at frøukrudt vokser fast i belægningen, ved hver uge at rive den igennem med en rive. Du skal ikke rive dybere end ca. 2 cm, da du ellers risikerer at bringe nye frø op til overfladen, hvor de kan spire.

Lugning med skuffejern

Hvis ukrudt først er vokset fast, kan du bruge et skuffejern. Skuffejernet er særlig velegnet til belægninger, da det kan skubbes frem og tilbage lige under belægningens overflade. På den måde kan du rive ukrudtsplanterne løs uden at bringe nye ukrudtsfrø frem til overfladen.

Ukrudtsbrænder

Du kan også bekæmpe ukrudt med en ukrudtsbrænder. Ligesom for fliser gælder det, at ukrudtsbrænderen er mest effektiv, når ukrudtet ikke er for stort. Derved sparer du både tid og gas.

Hvis ukrudtsplanterne er blevet store, er du nødt til at håndluge dem væk. Men da det er både meget besværligt og tidskrævende, gælder det om at komme i gang med bekæmpelsen om foråret, før planterne er blevet for store.

Hvordan begrænser du ukrudt i belægninger?

Du kan gøre en del for at begrænse problemerne med ukrudt, når du anlægger terrasser, stier og indkørsler af grus, stenmel, perlegrus, granitskærver og lignende belægninger.

Valg af belægning

Valget af belægning har stor betydning for ukrudtsbekæmpelsen. Der kommer hurtigere ukrudt i finkornede belægninger af grus og stenmel. Jo større stenene i belægninger er, jo sværere vil ukrudtet have ved at vokse i det. Derfor vil der gå et stykke tid, før du får problemer med ukrudt i grovere belægninger af perlegrus, granitskærver og lign.

Til gengæld er det sværere at bekæmpe ukrudtet i de grove belægninger, når det først er vokset fast. Det er fx næsten umuligt at bruge skuffejern og rive i belægninger af knust granit.

Ukrudtsbrænding er den eneste realistiske mulighed, men det vil tage længere tid i den grove belægning, fordi ukrudtsplanterne er godt beskyttet nede mellem småstenene.

Brug af ukrudtsdug

En ukrudtsdug kan være med til at forhindre flerårigt ukrudt som tidsler, mælkebøtter og skvalderkål i at vokse op nedefra og op igennem belægningen.

Men da det meste ukrudt stammer fra frøukrudt, der kommer oppefra og sår sig i belægningen, har ukrudtsdugen ikke den store effekt på mængden af ukrudt.

Alligevel kan det i nogle tilfælde være en god idé at lægge en ukrudtsdug under belægninger af grus, perlesten og skærver. Det giver belægningen et stabilt underlag at ligge på. Ukrudtsdugen lægges oven på laget af stabilgrus, lige under pyntelaget af grus eller skærver.

Kilde: Bolius videnscenter

Trænger fliserne også til at blive renset for fx flisepest ? Læs mere her.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Jøhl – Grethe