Kan dine fliser bidrage til at fjerne forurening?

Fliser der er behandles med NOx behandling

NOx forurening skyldes primært trafikforurening og er noget af den luftforurening, vi har allermest af. Med en helt ny tilføjelse til fliseimprægnering kan NOx forureningen naturligt nedbrydes.

Nanostone, der er specialiseret i fliserens- og imprægnering, har indgået samarbejde med Photocat, der har udviklet en helt ny og unik tilføjelse til imprægnering. NOxOFF reducerer NOx indholdet i luften svarende til udledningen fra en almindelig personbil på et år.

Bidro aflang Ledflex

Grønt aftryk

Den nye patenterede og dokumenterede NOxOFF imprægnering er baseret på fotokatalyse. Fotokatalyse kan absorbere energi fra sollyset og bruge den energi til at fjerne forurening. Når de imprægnerede fliser opsamler energi fra solen, vil den omdanne de farlige NOx-partikler til et ufarligt nitrat (salt), som skylles væk, når det regner. NOxOFF virker samtidig som et beskyttende skjold mod vækstbetingelser, som er grobund for diverse uønsket vækst på dine fliser.

Den skadelige NOx forurening

NOx forurening menes at være skyld i at 4000 mennesker hvert år dør for tidligt af luftforurening. En 100 m2 NOx OFF-behandlet belægning reducerer NOx indholdet i luften svarende til udledningen fra en almindelig personbil på et år.

Fliser der er behandles med NOx behandling
NOxOFF imprægnering indeholder hverken sundheds- eller miljøskadelige ingredienser.

NOxOFF imprægnering indeholder hverken sundheds- eller miljøskadelige ingredienser, heller ikke PFAS. Imprægneringen indeholder vand, uorganiske forbindelser og organiske forbindelser uden flour.

Novasel - Perskindol

Du kan altså bidrage til at fjerne forurening samtidig med at dine fliser imprægneres og holder sig pæne fri for alger og flisepest.

Se mere på nanostone.dk eller få yderligere oplysninger på tlf.: 42 36 66 66.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Jøhl – Grethe