Ændringer i klimaet giver god grund til et klimatilpasningstjek af huset
Du kan få foretaget et gratis klimatilpasningstjek af dit hus. Find link med firmaer i teksten.

Få gratis klimatilpasningstjek

En række fagfolk landet over tilbyder gratis klimatilpasningstjek til boligejere.

Ændringerne i klimaet byder blandt andet på kraftigere regnskyl og skybrud – som vi allerede har oplevet i løbet af de seneste år. Du har selv ansvaret for at sikre dit hjem mod oversvømmelse, men det kan være svært præcist at vide, hvordan dit hjem bedst kan sikres mod ekstreme vejrforhold.

Derfor tilbyder flere hundrede firmaer over hele landet danskerne et gratis klimatilpasningstjek af deres bolig. Klimatjek er første skridt på vejen til at stoppe ubehagelige oversvømmelser.

Få et gratis klimatilpasningstjek

Det er medlemmer af Danske Kloakmestre, Dansk Byggeris Kloaksektion, Kloakmestrenes TV-inspektion, Danske Maskinstationer og Entreprenører og Danske Anlægsgartnere og De Grønne Kloakentreprenører, der tilbyder gratis klimatjek.

Få tjekket udlejningsejendommen af fagfolk

Også udlejningsejendomme kan nu få foretaget et gratis klimatilpasningstjek. Miljø- og Fødevareministeriets aftale med en række brancheforeninger om, at en del af deres medlemmer tilbyder gratis klimatilpasningstjek, er nu udvidet. Partnerne tilbyder nu også tjek af udlejningsejendomme.

Vinduespladsen

Udover gratis klimatilpasningstjek kan man mod betaling få udarbejdet en gennemgribende handlingsplan for klimasikring af ejendomme. Dette kan ske med hjælp fra rådgivende ingeniører og ingeniørfirmaer.

Her finder du link til at forebygge skader på din bolig.

Der er også andet end regn og vand, som kan have betydning for din bolig:

• Mere ekstreme og længerevarende hedebølger
• Varmere og mere fugtige vintre
• Hyppigere og kraftigere storme
• Ekstreme snefald og tøbrud
• Stigning i havspejlet.

Kilde: Klimatilpasning.dk

Er dit tag asbestholdigt? Læs mere her.

More Stories
Sådan forbereder du skybrud
Skybrud – sådan forbereder du dig