Sådan forebygger du vandskade når det bliver tøvejr

Tøvejr kan give vandskade for boligejere.

Tøvejr kan give vandskade. Når der efter sne kommer varmere temperaturer, smelter sneen og det kan give udfordringer for husejere.

Når der har været faldet sne og temperaturerne stiger – kombineret med regn – kan smeltet sne og nedbør give vandskade og problemer for husejere.

Nogle af de problemer der kan opleves er:

 • Vandskade
 • Frosne vandrør der tør op (i sommerhuse)
 • Problemer på tage
 • Sne der falder ned fra tage
 • Meget vand på veje og genfrysning
 • Smeltende fygesne der tør på lofter

Tøbrudsskader

Voldsomt tøbrud kan forårsage vandskade, og det kan være dækket af din forsikring. Du bør hurtigt anmelde en eventuel skade til dit forsikringsselskab, for at få afklaret om din forsikring dækker og hvordan du bør forholde dig.

Bidro aflang Ledflex

Du kan begrænse skaden sådan:

 • Flyt de ting der står i vand
 • Få vandet væk. Vær opmærksom på, at kloakvand kan være meget sundhedsskadeligt. Du bør derfor beskytte dig med handsker, vandtæt tøj og fodtøj.
 • Få sat udtørring i gang. Du kan eventuelt bruge affugter.
 • Tag billeder eller video af det du mener er ødelagt.
 • Du bør ikke smide noget væk, før du har aftalt det med dit forsikringsselskab eller din skade er afsluttet.

Forsikringen erstatter ikke:

 • Skader der sker pga. smeltevand, der siver ind gennem utætheder i bygningen.
 • Skader efter grundvand, der trænger ind gennem kældervægge eller op gennem kældergulv.
 • Skader efter opstigning af kloakvand, når der ikke har været voldsomt tøbrud.

Tip:
Du kan hos nogle forsikringsselskaber udvide din husforsikring til også at betale erstatning i de ovennævnte tilfælde. Tøvejr kan give vandskade, og derfor en god idé i det mindste at forholde sig til hvordan du undgår skade.

LÆS OGSÅ: Kan du reglerne for snerydning? Se mere her.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Jøhl – Grethe