Du kan søge Bygningspuljen pr 1510 2020

Information om Bygningspuljen

Fra d. 15. oktober 2020 kan man få tilskud fra den såkaldte Bygningspulje til en række energiforbedringer i f.eks. huse, lejligheder og kollegier. Boligen skal blot være registreret som helårsbeboelse i BBR.

Hvem kan søge?

Du kan søge tilskud fra Bygningspuljen som:
• Privatperson
• Andelsforening
• Ejerforening i etageejendom
• Virksomhed
• Forening
• Legat
• Selvejende institution

Hvad kan du søge, og hvad kan du få?

Man kan få tilskud til konvertering fra olie- og naturgasfyr, biokedel eller elvarme til varmepumpe, hvis man bor i et område uden fjernvarme eller planlagt fjernvarme. Man kan også få tilskud til energirenoveringer af boliger, f.eks. bedre isolering og vinduesudskiftning.

Der er gives faste tilskudsbeløb, afhængigt af størrelsen og typen af energiforbedring. Tilskuddet er sat, så det dækker op til 30 % af investeringen.

Vinduespladsen

Der kan gives tilskud til:
• Udvendig isolering af massiv ydervæg
• Udvendig isolering af let ydervæg
• Efterisolering af uudnyttet tagrum
• Efterisolering af udnyttet tagrum
• Efterisolering af fladt tag
• Efterisolering af terrændæk (gulv mod jord)
• Udvendig isolering af sokkel ved terrændæk
• Udskiftning af facadevindue eller yderdør med høj glasandel
• Udskiftning af ovenlysvindue
• Montering af forsatsvindue
• Konvertering til luft-til-væske varmepumpe
• Konvertering til jord-til-væske varmepumpe
• Konvertering til vandbårent rumvarmeanlæg
• Etablering af mekanisk ventilation med varmegenindvinding
• Varmegenvinding fra afkastluften ved udsugning via varmepumpe

Eksempler på typiske tilskudsbeløb i 140 m2 hus:

Tiltag Markedspris Tilskud
Isolering af massiv ydervæg 200.000 60.000 kr.
Efterisolering af loft 55.000 17.000 kr.
Udskiftning af vinduer 225.000 68.000 kr.
Skift til luft til vand- varmepumpe 94.000 28.000 kr.

Hvordan søger du?

Man skal søge om tilskuddet, FØR man går i gang med projektet. Dvs. man må ikke have købt materialer eller lavet bindende aftaler med håndværkere, før man har søgt og fået tilsagn. Det er ikke muligt at få tilsagn med tilbagevirkende kraft.

For at søge tilskud skal bygningen være energimærket efter 1. oktober 2012. Kravet gælder dog ikke for konvertering til varmepumpe.

Har man brug for at få energimærket en bygning for at kunne søge tilskud til en forbedring, kan man også i nogle tilfælde få tilskud til energimærkningen.

Man kan søge via hjemmesiden SparEnergi.dk/tilskud. Her kan man også ved at indtaste nogle få oplysninger om sin bolig se, hvor meget man potentielt kan få i tilskud – og hvor meget energi, man har mulighed for at spare. Der er afsat 245 mio. kr. til puljen allerede i 2020. Så selvom man først installerer den nye varmepumpe til foråret, er det en god idé at søge og få tilsagn allerede i år.

Hvordan hænger det sammen med Skrotningsordningen for olie- og naturgasfyr?

I Skrotningsordningen lejer boligejeren sin varmepumpe i en abonnementsordning og skal derfor ikke købe den. Tilskuddet fra ordningen gør det billigere at få varmepumpe på abonnement.

Ligesom Bygningspuljen støtter Skrotningsordningen konvertering fra olie eller naturgas til varmepumpe i områder, hvor der ikke er fjernvarme eller planlagt fjernvarme. Vælger man varmepumpe på abonnement, kan man ikke samtidig få tilskud fra Bygningspuljen til konvertering til varmepumpe – men man kan stadig søge tilskud fra Bygningspuljen til andre energiforbedringer.

Varmepumpe på abonnement er attraktiv for boligejere, der ikke ønsker eller har mulighed for selv at foretage hele investeringen i en varmepumpe. Man kommer ikke selv til at eje varmepumpen, og man slipper derfor for at tænke over installation, drift, vedligehold og overvågning af varmepumpen, der varetages af abonnementsudbyderen.

Fra oktober 2020 vil man kunne læse mere om varmepumper på abonnement på SparEnergi.dk/varmepumpeabonnement

LÆS OGSÅ “Sådan får du en bedre tilstandsrapport”

More Stories
Konkurrencen er slut – Vind et bålfad