Regler for byggeri og nedrivning

Der er mange regler der skal overholdes ifm nedrivning og byggeri
Der er mange regler at forholde sig til ifm nedrivning og byggeri. Læs mere her.

Find ud af om dit byggeprojekt kræver en tilladelse – se regler for byggeri og nedrivning

Forpligtelser selvom du ikke skal have en byggetilladelse

Alt byggeri skal overholde bygningsreglementet, uanset om det kræver en byggetilladelse. Som ejer har du desuden pligt til at sikre, at Bygnings- og Boligregistret (BBR) har de korrekte oplysninger om din ejendom, når byggeriet er færdigt. Dette gælder også selv om du ikke skal søge om tilladelse til dit byggeprojekt. Der er regler for byggeri og nedrivning og du kan læse mere i teksten herunder.

Via hjemmesiden RetBBR kan du lave din registrering, og se den registrering, der allerede er på din ejendom. Gå ind via BBR-oplysninger og vælg BBR-meddelelse.

Bidro aflang Ledflex

Når du ansøger gennem Byg og Miljø vil det automatisk blive indberettet til BBR, hvis du får en byggetilladelse. Du behøver derfor ikke foretage dig yderligere.

Byggeri der kræver tilladelse

Som hovedregel skal du have tilladelse til at bygge nyt, bygge til og bygge om, samt ændre anvendelse af eksisterende byggeri. Mindre bygninger (skure, overdækninger, carporte og lignende), skal ikke altid have byggetilladelse, men de er dog omfattet af en del regler. Det er altså svært at sige noget generelt, og det kan derfor være en god ide at spørge din kommune. Læs nedenstående for at se eksempler på byggeri, der ikke kræve byggetilladelse.

Undtagelserne der ikke kræver tilladelse

For ombygning i eksisterende bygninger kan du her se, hvilke arbejder der ikke kræver en tilladelse, og som du derfor kan igangsætte umiddelbart, uden at involvere kommunen.

Novasel - Perskindol

Undtagelser i lejlighedsbyggeri

  • Skillevægsændringer, der ikke ændrer på lejlighedens størrelse eller medfører ændringer i bærende konstruktioner (husk altid at tjekke om væggen er bærende – i så fald skal du søge om byggetilladelse!)
  • Udskiftning af elementer i eksisterende køkken
  • Udvidelse af dit køkken med et andet rum uden at fjerne bærende skillevægge
  • Renovering eller udvidelse af badeværelse, hvor du ikke kommer i berøring med ventilation eller rørføring af de fælles vand- og afløbsinstallationer
  • Nedsænkning af lofter eller blænding af døre (med mindre det er yderdøre mod trappe eller ydermur).

Undtagelser i en-familiehuse

  • Ændringer, der foretages inden for bygningens eksisterende ydervægge, nyt køkken eller flytning af skillevægge og lignende ombygninger, der ikke ændrer ved størrelsen af det beboede areal.
  • Vedligeholdelsesarbejde

Nedrivning af bygninger

Som udgangspunkt kræver al nedrivning en tilladelse.
Undtagelser ved nedrivninger:

  • Garager, carporte og overdækkede terrasser der ikke er integreret i den primære bebyggelse
  • Udhuse, hønsehuse, drivhuse og lignende, hvis de er bygget på grunden til en-familiehuse, dobbelthuse, rækkehuse og sommerhuse.

OBS! Nedrivningerne skal dog altid indberettes till Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Du kan opdatere dine informationer på hjemmesiden RetBBR

Dit ansvar

Når du bygger og renoverer med håndværkere, så har du et ansvar som bygherre i forhold til arbejdsmiljøloven. Læs mere her.

Hvis du hyrer udenlandske håndværkere, har du pligt til at se dokumentation for, at de er anmeldt i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Hvis du ikke får denne dokumentation, skal du give besked til Arbejdstilsynet senest tre dage efter, at byggearbejdet er gået i gang. Læs mere her.

Dit ansvar som bygherre

Når du hyrer håndværkere til at bygge eller renovere din bolig, bliver du bygherre. Det indebærer, at du har et ansvar efter arbejdsmiljøreglerne, hvis der skal arbejde flere virksomheder på din byggeplads samtidigt.
Som bygherre er det dit ansvar at koordinere de forskellige håndværksvirksomheders arbejde på din byggeplads. Det indebærer, at du skal udpege en person (fx en håndværksmester) til at koordinere arbejdsmiljøarbejdet under projekteringen og udførelsen af arbejdet på byggepladsen.

Selvom du udpeger en koordinator, er du stadig bygherre. Du har derfor det juridiske ansvar for, at bygherrens pligter bliver efterlevet på din byggeplads.

Inden arbejdet starter, skal der etableres sikkerhedsforanstaltninger på fællesområderne. Det gælder fx adgangsveje, snerydning, orienteringslys og fjernelse af affald.

Det er dit ansvar som bygherre at aftale med virksomhederne på byggepladsen, hvem der skal påtage sig opgaven med at etablere, vedligeholde og fjerne sikkerhedsforanstaltningerne på fællesområderne.

Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

Som bygherre på en lille byggeplads skal du sørge for, at koordinatoren udarbejder og vedligeholder en plan for sikkerhed og sundhed (PSS), hvis håndværkerne skal udføre særligt farligt arbejde (fx at fjerne bygningsdele, der indeholder PCB eller asbest).

Udenlandske håndværkere

Hvis du hyrer udenlandske håndværkere, har du pligt til at se dokumentation for, at de er anmeldt i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Hvis du ikke får denne dokumentation, skal du give besked til Arbejdstilsynet senest tre dage efter, at byggearbejdet er gået i gang.

Læs mere
I Arbejdstilsynets vejledninger kan du læse mere om bygherrens ansvar ved byggeprojekter, hvor der arbejder 2-4 personer, 5-10 personer eller mere end 10 personer på byggepladsen samtidig.

Kilde: Byg og Miljø

Læs også om at forbedre tilstandsrapporten.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Jøhl – Grethe