Nemme tips til at undgå vandskade og frostsprængte rør

vandskade og hård frost
Vandskade pga. hård frost opstår når ved frostsprængte rør.

Undgå frostsprængte rør der kan give vandskade – så undgår du en kæmperegning

Den danske vinter kan være kold med både sne og meget lave frostgrader. Det er tiden til indendørs hygge, men det er også tiden hvor der er risiko for frostsprængte rør. Og specielt i sommerhuset stiger risikoen under kuldegraderne. Du kan undgå frostsprængte rør og dyr vandskade med nogle enkle forholdsregler.

Sne og frost kan danne et smukt vinterlandskab, men det kan også være hård kost for vandrørene, der kan risikere at ende i kostbare vandskader, hvis de sprænger. Vandrør kan sprænge i både din helårsbolig og i sommerhuset. Sommerhuset er dog mere udsat, da der typisk er lange perioder over vinteren, hvor vandet står stille i rørene. Hvis der tilmed er slukket for varmen øges risikoen for at vandet i rørene fryser til, og risikoen for at røret sprænger stiger. Ud over det sprængte vandrør, kan der opstå større vandskader, når vandet så begynder at enten dryppe eller løbe ud i boligen.

Bidro aflang Ledflex

Du skal minimere en vandskade

Har du mistanke om en rørskade bør du forsøge at minimere en eventuel skade hurtigst muligt. Hver vinter opstår store skader i særligt sommerhuse. Vandskade kunne i flere tilfælde være undgået, hvis man som sommerhusejer har forberedt sig, inden der kommer hård frost. Har man ikke forberedt sig tilstrækkeligt, er der risiko for, at forsikringen muligvis ikke dækker skaderne.

vandskade og hård frost
Vandskade pga. hård frost opstår når ved frostsprængte rør.

Se her hvad du kan gøre for at undgå vandskade

Sådan kan du undgå frostsprængte rør:

  • Sluk for vandet og lad vandet løbe indtil rørene er tømt
  • Sørg for at boligen er tilstrækkeligt opvarmet
  • Du kan eventuelt efterisolere udsatte vandrør

Hvis du har mistanke om rørskader bør du gøre følgende:

  • Sluk for alle vandhaner og vandtrykket vil falde
  • Sæt baljer eller spande under de vandrør, der kan være ødelagte
  • Tænd for varmen og vær opmærksom på, hvor der kan løbe vand ud.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Jøhl – Grethe