Ny indbrudsrekord

2020 var året med antal laveste indbrud siden 1977.

Ikke set siden 1970’erne: Under 18.000 indbrud i Danmark i 2020 er ny indbrudsrekord.

Antallet af indbrud i private boliger rasler ned. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Ikke siden 1970’erne har antallet af indbrud været nede på samme niveau.

De seneste års positive udvikling har fået ekstra hjælp af corona-epidemien, der gør, at danskerne opholder sig mere hjemme. Men Bo trygt, der arbejder for færre indbrud, peger på, at antallet kan komme væsentligt længere ned, hvis vi udnytter, det vi har lært under corona-nedlukningen.

Bidro aflang Ledflex

Glædelig udvikling

Netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at der på landsplan i 4. kvartal 2020 blev anmeldt 4.616 indbrud i private hjem. Lægger man indbrudstallene fra 4. kvartal sammen med tallet fra årets tre første kvartaler, giver det i alt 17.430 anmeldte indbrud. Det er ny indbrudsrekord og en glædelig udvikling.

– Det er en utrolig glædelig udvikling, for vi har ikke set så lave indbrudstal i mere end 40 år. Et indbrud er en rigtig ubehagelig oplevelse, og vi ved, at frygten for indbrud øger mange danskeres utryghed. Især de der har været ramt af et indbrud, siger Britt Wendelboe, programchef for partnerskabet Bo trygt, som TrygFonden, Foreningen Realdania, Videncentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd står bag. Britt Wendelboe fortsætter:

– Selvom vi nu ligger på det laveste antal indbrud siden 1970’erne, så er 17.430 indbrud stadig alt for mange. Hvis vi sammenligner os med vores nabolande Sverige og Tyskland, så lå vi før corona-pandemiens begyndelse på et niveau, der var cirka tre gange så højt som i de to lande. Da de tilsvarende har været ramt af COVID-19, er det min forventning, at de to lande, som vi bør kunne sammenligne os med, fortsat har et væsentligt mindre indbrudsproblem, end vi har i Danmark.

Novasel - Perskindol

Indbrud halveret og det er ny indbrudsrekord

I perioden 2009-2019 blev antallet af anmeldte indbrud i beboelser i Danmark halveret. Den meget positive udvikling skyldes bl.a., at danskerne er blevet mere opmærksomme på og aktive med indbrudsforebyggelse. Udviklingen er i det seneste år blevet hjulpet ekstra på vej af corona-situationen, der har tvunget mange til at arbejde hjemme og holde ferie tæt på hjemmet. Danskernes ændrede levemåde har gjort livet surt for indbrudstyvene. For forskningen viser, at indbrudstyve ikke ønsker at begå indbrud, når beboerne er hjemme. Ligesom de heller ikke ønsker at møde naboer eller forbipasserende.

-I forhold til at forebygge indbrud i vores hjem kan vi lære rigtig meget af corona-nedlukningen. Perioden har vist, at når vi er hjemme, og der er liv i vores boligkvarterer morgen, middag og aften, så bliver det meget lidt attraktivt at være indbrudstyv, siger Britt Wendelboe. Bo trygt opfordrer til, at vi bruger erfaringerne fra nedlukningen:

-Når samfundet igen åbner rigtigt op, så skal vi fastholde den positive udvikling på indbrudsområdet. Det skal vi gøre ved at nabohjælpe – altså skabe et boligkvarter, hvor vi hilser på og hjælper hinanden. Og så skal vi gøre det svært for tyven at se, når vi ikke er hjemme. Det kan vi fx gøre ved at installere indendørs lys med en timer eller såkaldt ’smart lys’, så husets rum lyses op, selvom vi ikke er hjemme. Udendørs sensorstyret lys, der tænder automatisk, når der er bevægelse omkring boligen, er også en god ide, da det tiltrækker opmærksomhed og øger sandsynligheden for, at tyven bliver spottet, siger Laura Bjerre Munch, projektchef i den filantropiske forening Realdania og en del af Bo trygt.

Nye spillere i kampen mod indbrudstyvene

Indbrudstallene i Danmark har været nedadgående de seneste ti år. Det er altså ikke alene corona-situationen, der er forklaringen på de historisk lave indbrudstal. Mange organisationer, private og offentlige, har kastet sig ind i kampen mod indbrudstyvene.

-Vi har i de seneste år oplevet en stigende indsats fra mange forskellige sider for at komme de alt for høje indbrudstal til livs. En af de meget interessante udviklinger ligger i kommunerne, hvor flere og flere sætter indbrudsforebyggelse på agendaen. Det er rigtig glædeligt, for skal vi nå ned på niveau med vores nabolande, så skal der en bred indsats til, siger Britt Wendelboe.

På nuværende tidspunkt er 10 kommuner i samarbejde eller indledende dialog med Bo trygt og de tilhørende politikredse om et partnerskab, hvor parterne sammen forpligter sig til at arbejde for at reducere antallet af indbrud i den pågældende kommune. Læs mere her: Bo trygt Kommune-partnerskaber.

Indbrud i private hjem i Danmark i 2020

  1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt
Antal indbrud 5.496 2.826 4.492 4.616 17.430

Kilde: Danmarks Statistik
Danmarks Statistik offentliggør senere i februar de endelige indbrudstal for 2020, men det forventes ikke, at det samlede indbrudstal vil ændre sig væsentligt.

indbrudsgraf
Kilde: Det Kriminalpræventive Råd

indbrudsgraf
Kilde: Det Kriminalpræventive Råd
Forbehold: Der kan forekomme forskellig registreringspraksis landene imellem.

Bo trygt har i fællesskab med Rigspolitiet udviklet de 5 vigtigste råd mod indbrud:

  1. Vær en god nabohjælper
  2. Tænd lys ude, og trim hækken
  3. Gør det svært at bryde ind
  4. Brug sikre betalingsformer, når du køber brugt
  5. Ring 114 ved mistanke om indbrud

Læs mere om, hvordan du kan forebygge indbrud, på Botrygt.dk.

Download Nabohjælps app

Nabohjælps app er gratis og kan hjælpe til en ny indbrudsrekord der er endnu lavere ved at:

• Danne netværk med alle nabolagets nabohjælpere
• Skrive, læse og kommentere advarsler i dit nabolag
• Arrangere feriehjælp
• Koordinere en fokuseret indsats, hvis der er tyve på spil i nabolaget

Nabohjælps app kan downloades i App Store https://www.apple.com/dk/ios/app-store/ eller i Google Play https://play.google.com/store

LÆS OGSÅ: Se her hvordan du kan være med til at begrænse hæleri og tyvekoster der bl.a. sælges online.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Jøhl – Grethe