Fritidshuse er særligt udsatte for frostskader

frostskader på hus
Du kan undgå frostskader ved f.eks. at gruse eller salte dine gangarealer.

Det er vinter og årstiden hvor vi kan opleve hård frost. Hård frost kan også være hård kost for husejere. Vil du undgå en frostskade på huset, får du gode råd om hvad du kan gøre før, under og efter en frostperiode.

Før frost:

 • Ved varsel om hård frost, er det en god idé at forsalte eller gruse gangarealerne foran og op til dit hus.- Husk tilstrækkelig opvarmning af alle rum i huset, for at forsikringen dækker. Alle rum skal typisk være opvarmet til mere end 14 grader for at undgå frostskader på vandrørene.
 • Vær særlig opmærksom på rør i uopvarmede rum og rør, der er tæt på dårligt isolerede ydervægge eller løber under gulvene.
 • Luk for vandet til udendørshaner, og tøm dem.
 • Skift evt. udendørs vandhaner til typen, der kan tåle frost.
 • Sluk ikke for cirkulationspumper i perioder med hård frost.

Under frostvejr:

 • Tjek, om alle rum er tilstrækkeligt opvarmede.
 • Tjek jævnligt, at glatførebekæmpelsen er i orden foran og op til dit hus.
 • Fjern istapper, eller afspær.

Fritidshuse er særligt udsatte for frostskader, fordi de ofte står ubeboet om vinteren. Derfor skal du være særlig opmærksom.

 • Opvarm sommerhuset til 12-14 grader, eller tøm vandrørene.
 • Tjek dit fritidshus jævnligt i løbet af vinteren.

Efter frostvejr:

 • Er der sket en skade på dit hus eller indbo, skal du hurtigst muligt anmeld skaden til forsikringsselskabet.
 • Er andre faldet pga. glatføre på arealer, som du er ansvarlig for, skal du anmelde skaden til din husforsikring. Har du ikke ansvarsforsikring på denne, skal du anmelde skaden til din indboforsikring. Lov aldrig erstatning.
 • Er du selv faldet på et glat fortov, så tag billeder af ulykkesstedet med din mobiltelefon, kontakt ejerne, din læge og anmeld uheldet til din ulykkesforsikring.

Kilde: Forsikringsoplysningen

Bidro aflang Ledflex

LÆS OGSÅ: Hvorfor skal du energirenovere din bolig.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Jøhl – Grethe