Undgå frostskader på huset med tre gode tips

boligtjek før vinteren
Du kan stadig nå at vintertjekke din bolig og f.eks. undgå fugtskader og skimmevækst.

Vinterens våde og kolde vejr er hård kost for din bolig med risiko for frostskader som fugtskader og dårligt indeklima. Med god forberedelse kan du dog undgå mange skader, og selv om vinteren officielt allerede er over os, kan du stadig nå det, inden det hårde vejr måske for alvor sætter ind.

Undgå frostskader

Vinterperioden er over os, og mens flere danskere skjuler sig i varmen indendørs, skal boligen modstå både vinterens frost og blæst.

Bidro aflang Ledflex

Det hårde vejrlig kan nemlig lede til dyre skader på huset, men med god forberedelse er der potentiale til at spare både penge og besvær. Det fortæller Morten Rosager Andersen, adm. direktør for Cembrit, der er landets største leverandør af løsninger i fibercement til tag og facade.

– Du kan stadig nå at ruste din bolig med flere forskellige tiltag, og tiden er typisk givet godt ud. Især fugtskader kan være rigtig dyre at udbedre, og selv de mindste skader kan med tiden udvikle sig til at kræve dyre istandsættelser. Det er også vigtigt at være opmærksom på, at manglende vedligeholdelse kan betyde, at forsikringen ikke dækker, siger han.

3 områder, du med fordel kan tjekke nu og undgå frostskader:

1. Er tagrenderne renset?

Hvis du ikke allerede har gjort det, bør du rense dine tagrender, så løvfaldet fra efteråret fjernes, inden sneen kommer. Generelt er det en god idé at inspicere tagrenderne et par gange årligt. Utætte tagrender kan føre til fugtskader på boligen, og skaderne kan især blive omfattende, hvis du har skjulte tagrender, der ikke er tætte. Husk også at undersøge selve afløbet for utætheder.

Novasel - Perskindol

2. Holder taget tæt?

Taget skal undersøges for utætheder både indefra og udefra, og sner det, så husk at tjekke loftet igen for fygesne. Udefra skal du se efter, om tagplader og tagsten ligger lige, og om de er ubeskadigede. Et fladt tag med stående vand har større risiko for fugtskader, så tjek, at taget ikke buler nedad, og at nedbør har fri passage til afløb. Undersøg også ventilationshætter, der ofte er lavet af plastik – de kan knække, hvis de eksempelvis rammes af en bold på taget.

3. Er facaden beskadiget?

Fugt i konstruktionen er ofte medvirkende til skimmelvækst på tapet eller bag skabe osv. Derfor bør du undersøge, om ydermuren er i god stand og ikke mindst, om den holder tæt. Hold øje med revner, skader, mos- og algevækst eller andre fugtskjolder på murværket, og tjek, at fuger, især ved sålbænke og mursten, er faste og i god stand. Pudsede facader skal tjekkes for løst puds, der typisk forekommer under vinduer. Bank let på muren med hånden. Lyder det hult, kan det være tegn på løst puds. Facader med let beklædning såsom facadeplader skal tjekkes omkring døre og vinduer.

Læs også om hvorfor du skal være opmærksom på dine tagrender her.

Læs også om hvorfor du skal passe godt på taget her.

Læs også hvordan du forebygger skader efter skybrud her.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Jøhl – Grethe