Skrot dit oliefyr og skær over 14.000 kr. af din varmeregning hvert år

Nye tilskud fra statens Bygningspulje og Totalkredit gør det markant billigere for mange boligejere, der har et oliefyr, at gå over til fx en varmepumpe i stedet. Det viser beregninger fra Totalkredit. Altså: skrot oliefyret og spar 14.000 kr.

Lavere varmeregning og mindre klimaaftryk

”Vi går ind i den kolde tid, og det betyder, at vi skal til at skrue op for radiatorerne. Der er ca. 80.000 boligejere, der opvarmer boligen og vandet i den varme hane med et oliefyr. Skifter de til eksempelvis en varmepumpe, så vil de kunne varme sig ved tanken om en markant lavere varmeregning og et mindre klimaaftryk”, siger Sune Malthe-Thagaard, der er chefanalytiker i Totalkredit.

Skrot oliefyret og spar 14.000 kr.

Skifter en boligejer sit oliefyr ud med en varmepumpe skrumper varmeregningen med over 14.000 kr. om året for et typisk hus. Udskiftningen til en varmepumpe er også en økonomisk udskrivning af de større, men med nye tilskud kan ca. 35 procent skæres af prislappen på investeringen, hvis boligen ligger uden for områder, der er udlagt til fjernvarme.

”Har du et typisk hus på 140 m2, kan du få et tilskud til eksempelvis en luft-til-vand-varmepumpe fra staten på ca. 28.000 kr. Samtidig giver Totalkredit et skattepligtigt tilskud på 10.000 kr. til de første 3.000 boligejere med et Totalkredit-lån, der skiller sig af med deres oliefyr. Og det skærer altså en betragtelig luns af udgiften til varmepumpen, der koster ca. 94.000 kr. i et typisk hus”, siger chefanalytikeren.

Tilskud fra staten

Prisen på en varmepumpe stiger jo større hus, der skal varmes op. Det samme gør tilskuddet fra staten. Så uanset husets størrelse, så dækkes en stor del af udgiften af de nye tilskud fra staten og Totalkredit. For mange ejere af et oliefyr vil investeringen i en varmepumpe derfor være tjent hjem efter få år.

”Investeringen er tjent hjem på ca. 4 år for en boligejer i et typisk hus. Det er meget hurtigt og knap 2,5 år hurtigere end uden tilskud. Derfor forventer jeg, at tilskuddene i den grad vil tilskynde flere til at skrotte oliefyret. Når investeringen er tjent hjem, så får du altså som ny varmepumpe-ejer i omegnen af 14.000 kr. om året lige ned i foret, som du kan bruge på sjovere ting end opvarmning”, siger Sune Malthe-Thagaard.

Flere penge i hverdagen

Han opfordrer boligejere med oliefyr til at tage fat i deres bank for at høre, hvordan de kan finansiere investeringen i en varmepumpe. På den måde behøver boligejerne ikke nødvendigvis at tage penge op af lommen, da besparelsen på varmeregningen ofte sagtens kan betale ydelsen på et lån og samtidigt give flere penge i hverdagen.

Udfasningen af blandt andet oliefyr er en vigtig del af ambitionen om at nedbringe Danmarks udledning af CO2 med 70 procent inden 2030, der blev vedtaget af et bredt flertal i Folketingen inden sommerferien. Men energiforbedringer af boligen er ikke begrænset til oliefyr alene. Boligejere kan også søge tilskud til eksempelvis bedre isolering og udskiftning af vinduer fra statens bygningspulje.

”Overvejer du som boligejer at skifte dit oliefyr ud med et mere klimavenligt alternativ, kan det være en god ide at undersøge, om det kan være en del af en større renovering. Her kan du med fordel taste din adresse ind i Energiberegneren på Totalkredits hjemmeside og få et bud på, om der er andre investeringer, der kan mindske dit energiforbrug i boligen”, siger Sune Malthe-Thagaard.

Statens Bygningspulje åbnede for ansøgninger om tilskud den 15. oktober 2020. Boligejere med et Totalkredit-lån kan søge om tilskud fra Totalkredit i begyndelsen af december.

FAKTA
Tilskud fra staten og Totalkredit

Fra staten

Opvarmet areal Markedspris på varmepumpe Tilskud til varmepumpe A++ mærke Tilskud til varmepumpe A+++ mærke Fra Totalkredit, hvis du har oliefyr, efter skat Del af investering betalt af tilskud (%)
Under 75 m2 85.000 22.000 26.000 6.000 38
75 m2 – 100 m2 87.000 22.000 26.000 6.000 37
101 m2 – 150 m2 94.000 24.000 28.000 6.000 36
151 m2 – 200 m2 102.000 26.000 31.000 6.000 36
201 m2 – 250 m2 111.000 28.000 33.000 6.000 35
251 m2 – 300 m2 119.000 30.000 36.000 6.000 35
Over 300 m2 124.000 31.000 37.000 6.000 35

Note: Oversigten viser luft-til-vand-varmepumper. Totalkredits tilskud beskattes som personlig indkomst. Der er i tabellen forudsat en marginal skattesats på personlig indkomst på 40 pct. For eksempelvis topskatteydere vil det reelle tilskud fra Totalkredit derfor være lidt lavere end angivet i tabellen.
Kilde: Bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse, Totalkredit og egne beregninger.

Totalkredits Energiberegner

Energiberegneren kan findes på totalkredit.dk og på hjemmesider hos de banker, sparekasser og andelskasser som Totalkredit samarbejder med.

Ved at indtaste sin adresse kan ejere af rækkehuse med energimærke og alle ejere af parcelhuse få forslag til energiforbedringer i sin bolig. Beregneren bruger oplysninger fra Energimærket og offentlig tilgængeligt data.
Beregneren kan benyttes af alle – uanset om du har et lån i Totalkredit eller ej.

Du kan læse mere om bygningspuljen her.