Sankthansaften forbindes med sange og hyggelige timer omkring bålet. Du sørger for, det kun er heksen, der bliver brændt af, ved at følge Beredskabsstyrelsen gode råd.

Placering og anbefalede afstande

 • 30 meter fra bygninger med hårdt tag.
 • 60 meter fra letantændelige markafgrøder.
 • 200 meter fra stråtækte huse, nåletræsbevoksninger m.v. og oplag af brandfarlige stoffer og andet letantændeligt materiale.
 • Du skal have lov af ejeren til at bruge arealet, hvor bålet skal placeres.

Opbygning af bål

 • Brug kun rent og tørt træ. Anvende aldrig trykimprægneret eller malet træ eller affald.
 • Vær omhyggelig med opbygningen, så bålet ikke risikerer at vælte, mens det brænder.
 • Kernen i bålet kan opbygges af sammenkrøllede aviser, tørt kvas og grene.
 • Dæk evt. bålet til med en presenning, så det ikke bliver fugtigt i dagene inden afbrændingen.

Optænding af bålet

 • Brug aldrig benzin, sprit eller lign til optænding
 • Tænd ikke bålet, hvis det blæser kraftigt.
 • Inden du tænder, skal du sikre dig, at der ikke er dyr, der har taget ophold i dit bål.
 • Brug en lang fakkel eller en ukrudtsbrænder for at nå ind til avispapiret og kvaser i kernen af bålet.

Vis hensyn

 • Undgå at røget generer naboer og omgivelserne i øvrigt.

Til sidst!

 • Sørg for, at bålet at helt slukket, når du forlader det. Hæld gerne vand på.

Vigtigt:
Det er forbudt at afbrænde bål i hård vind (10,8 – 13,8 m/sek.) eller derover, medmindre kommunen har givet tilladelse. I særligt tørre perioder kan kommunen desuden indføre afbrændingsforbud. Man bør derfor altid undersøge, hvad der gælder lokalt, før man afbrænder bål.

Kilde: Beredskabsstyrelsen

Har du kæledyr vil du sikkert gerne beskytte dem mod flåter. Læs mere her.