Skt. Hans skal være hyggelig og et brandsikkert bål

Skt. Hans bål

Skt. Hans aften forbindes med sange og hyggelige timer omkring bålet. Du sørger for, det kun er heksen, der bliver brændt af, ved at følge Beredskabsstyrelsen gode råd.

Skt. Hans bål

Placering og anbefalede afstande

 • 30 meter fra bygninger med hårdt tag.
 • 60 meter fra letantændelige markafgrøder.
 • 200 meter fra stråtækte huse, nåletræsbevoksninger m.v. og oplag af brandfarlige stoffer og andet letantændeligt materiale.
 • Du skal have lov af ejeren til at bruge arealet, hvor bålet skal placeres.

Opbygning af bål til Skt. Hans

 • Brug kun rent og tørt træ. Anvende aldrig trykimprægneret eller malet træ eller affald.
 • Vær omhyggelig med opbygningen, så bålet ikke risikerer at vælte, mens det brænder.
 • Kernen i bålet kan opbygges af sammenkrøllede aviser, tørt kvas og grene.
 • Dæk evt. bålet til med en presenning, så det ikke bliver fugtigt i dagene inden afbrændingen.

Optænding af Skt. Hans bål

 • Brug aldrig benzin, sprit eller lign til optænding
 • Tænd ikke bålet, hvis det blæser kraftigt.
 • Inden du tænder, skal du sikre dig, at der ikke er dyr, der har taget ophold i dit bål.
 • Brug en lang fakkel eller en ukrudtsbrænder for at nå ind til avispapiret og kvaser i kernen af bålet.

God Skt. Hans med hensyn

 • Undgå at røget generer naboer og omgivelserne i øvrigt.

Til sidst!

 • Sørg for, at bålet at helt slukket, når du forlader det. Hæld gerne vand på.

Vigtigt:
Det er forbudt at afbrænde bål i hård vind (10,8 – 13,8 m/sek.) eller derover, medmindre kommunen har givet tilladelse. I særligt tørre perioder kan kommunen desuden indføre afbrændingsforbud. Man bør derfor altid undersøge, hvad der gælder lokalt, før man afbrænder bål.

Kilde: Beredskabsstyrelsen

Bidro aflang Ledflex

Har du kæledyr vil du sikkert gerne beskytte dem mod flåter. Læs mere her.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Jøhl – Grethe