Energi: Derfor skal du spare på energien

grøn energi

Den energi vi bruger til opvarmning og strøm er ikke længere noget vi bare kan tage for givet. Der er al mulig grund til vi forholder os til den energi vi bruger, og måden vi bruger den på.

Energistyrelsen har erklæret ”Early Warning”.

Early Warning betyder, at der kan opstå en situation med en betydeligt forringet gasforsyningssituation. Det er et signal til aktørerne på gasmarkedet om at forberede sig på, at der kan komme en egentlig forsyningskrise.

Bidro aflang Ledflex

Usikkerhed om gasleverancer har udløst “early warning”

Energistyrelsen erklærer Early Warning på grund af usikkerhed om gasleverancer fra Rusland. Tyskland vurderer, at der ikke er nogen teknisk begrundelse for den seneste reduktion, og at det derfor er et politisk træk fra Rusland.

”Det er en alvorlig situation, vi står i, og den er blevet forværret med de reducerede leverancer fra Rusland til det europæiske gasmarked. Derfor erklærer vi nu sammen med andre EU-lande Early Warning for at vise rettidig omhu. Vi følger udviklingen på gasmarkederne nøje. Vi får stadig gas i Danmark, og vi har planer klar til at sikre forbrugerne. Vi står heldigvis robust i Danmark, fordi vi har meget grøn energi” siger vicedirektør i Energistyrelsen, Martin Hansen.

De danske gaslagre er lige nu ca. 75% fyldte, og de seneste dage er der fortsat fyldt gas på. Den fælles EU-målsætning er, at lagrene skal være fyldt 80% den 1. november 2022. Danmark får godt 25% af vores gas fra biogas. Når Tyra-platformen til næste år går i drift, kan den danske naturgas produktion øges igen og Danmark blive nettoeksportør. Indtil da vil det være muligt at købe ekstra gas fra den nye Baltic Pipe, som åbner fra Norge senere på året.

Novasel - Perskindol

Nødplan klar hvis der kommer gasmangel

Hvis der mangler gas, har Energistyrelsen en nødplan klar, der skal sikre, at forbrugerne kan få varmet deres huse op til vinter. Planen omfatter blandt andet frigivelse af nødlagre og at de største gasforbrugende virksomheder kan få stoppet leverancen af gas helt eller delvist i en periode.

”Vi har haft tæt dialog med erhvervslivet om, hvem der kan bidrage i en krise. De fleste af de meget gasforbrugende virksomheder har planer klar til at kunne erstatte gas, men vi vil nu tage fornyet kontakt til virksomhederne for at høre, om myndighederne kan gøre noget for at hjælpe dem” siger Martin Hansen.

Vi kan gøre en forskel ved at spare på energien

Selvom der på nuværende tidspunkt ikke er tale om en decideret forsyningskrise, så er det en alvorlig situation. Energistyrelsen opfordrer derfor alle danskere til at spare på energien.

”Der er meget at spare, hvis man tænker sig lidt om i hverdagen. Man kan bruge lidt mindre varmt vand. Og det er et godt tidspunkt at gå sit hus igennem på for, at se om det er godt isoleret til vinter. Det hjælper også at spare på strømmen. Særligt i andre lande kommer der en del el fra gas. Hvis vi sparer på strømmen, så kan vi sælge mere af vores grønne strøm til dem og så kan vi også få gas fra dem i en nødsituationen. Her om sommeren kan man f.eks. hænge tøjet uden for og tørre i stedet for at bruge tørretumbleren.” siger Martin Hansen.

Fakta

Rusland har reduceret mængden af gas, der leveres via Nord Stream 1 til Tyskland med 60%. I de første 18 uger af 2022 har russisk gas udgjort ca. 25% af EU’s gasforbrug

 • 380.000 husstande benytter i dag naturgas til opvarmning via gasfyr. Det svarer til ca. 800.000 danskere
 • Over 1,8 mio. danske husstande har fjernvarme. 72% af al fjernvarme er grøn
 • Tyrafeltet ventes at genåbne medio 2023. I 2024 vil Danmark samlet producere 151% af vores nuværende gasforbrug (Tyrafeltet + produktion af biogas)

EU’s kriseberedskab

I EU er der fælles regler for, hvordan man skal håndtere en gas-krise. Der er tre kriseniveauer: ”Early Warning”, ”Alert” og ”Emergency”:

 1. Early Warning erklæres, når der foreligger konkrete, alvorlige og pålidelige oplysninger om, at der kan indtræffe en hændelse, som sandsynligvis vil resultere i en betydeligt forringet gasforsyningssituation og sandsynligvis vil føre til, at alarm- eller nødsituationsniveauet udløses
 2. Alert erklæres, når der opstår en gasforsyningsafbrydelse eller en usædvanlig høj gasefterspørgsel, hvilket resulterer i en betydeligt forringet gasforsyningssituation, men markedet er stadig i stand til at håndtere denne afbrydelse eller efterspørgsel uden at anvende ikke-markedsbaserede foranstaltninger
 3. Emergency erklæres, når der forekommer en usædvanlig høj gasefterspørgsel, en betydelig gasforsyningsafbrydelse eller anden betydelig forringelse af gasforsyningssituationen, og alle relevante markedsbaserede foranstaltninger er blevet gennemført, men gasforsyningen er utilstrækkelig til at opfylde den resterende gasefterspørgsel, således at det tillige er nødvendigt at indføre ikke-markedsbaserede foranstaltninger

Spar på energien
Kan jeg selv gøre noget?

Selvom der ikke er en energikrise lige nu, så har Gazprom lukket for gas til Ørsted, og gasleverancerne til Tyskland er reduceret. Derfor kan vi forvente, at priserne vil stige. Samtidig vil Energistyrelsen gerne opfordre alle til at spare på energien, så vi er endnu bedre rustet, hvis situationen eskalerer.

Det hjælper også på gassituationen at spare på strømmen. Andre lande får en del af deres el fra gas. Det vil sige, at hvis vi sparer på strømmen i Danmark, så kan vi sælge mere af vores grønne strøm og hjælpe andre lande.

 • Spar på det varme vand
 • Overvej om dit hus er godt isoleret til vinter
 • Tør vasketøjet udenfor

Høje energipriser

Du bliver ved med at have både strøm og varme, selvom Rusland har lukket for gassen. Også hvis der kommer en forsyningskrise. Men el og varme er blevet meget dyrere, så det er en god idé for alle at sænke forbruget allerede i dag og lægge en plan for fremtiden, hvis du f.eks. har naturgas.

 • Sænk temperaturen i din bolig. 1°C skærer ca. 5 % af varmeregningen.
 • Spar på vandet – især det varme. Prisen for at varme 1 m3 vand op er 40-100 kr.
 • Indstil radiatorerne ens, så udnytter du varmen i systemet bedst.
 • Træk gardinerne for om aftenen og fra igen om morgenen for at få lys og varme ind.
 • Sæt varmtvandsbeholderen på 55 °C. Højere temperatur er spild af energi, og beholderen kalker hurtigt til.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Jøhl – Grethe