Forebyg vandskaderne selv

Hold huset tørt ved skybrud

Hold huset tørt – også ved skybrud

Efter en meget våd vinter går vi en periode i møde, der kaldes ”skybrudssæsonen”, og det kan blive en dyr fornøjelse for danskerne. Som boligejer er man nemlig forpligtet til selv at forebygge vandskader – ellers dækker forsikringen ikke.

Perioden fra april til september betegnes som ”skybrudssæson”. DMI fastslår i en rapport fra 2019, at det er ret sikkert, at Danmark vil opleve stigende nedbør generelt, og at ekstreme nedbørssituationer i fremtiden vil være kraftigere end i dag.

Forebygger man ikke vandskader på huset, kan det ende med at blive en dyr fornøjelse. Det fortæller Anja Lintrup Sørensen, der er konsulent i Forsikringsoplysningen.

— Som husejer har du en forpligtelse til selv at forebygge og begrænse vandskader, hvis det er muligt. Det tror jeg, mange ikke er klar over. Hvis man ikke jævnligt vedligeholder sit hus, kan det i værste fald betyde, at man ikke kan få erstatning fra forsikringen, hvis der for eksempel opstår en vandskade efter skybrud, og den manglende vedligeholdelse er årsagen, fortæller hun.

Ifølge nye tal fra Forsikring og Pension blev der i 2018 anmeldt 3215 vandskader på bygninger som følge af skybrud.

Forebyg vandskaderne selv

Heldigvis er der en række ting, man nemt kan gøre for at forebygge vandskader på sit hus. Det fortæller Trygve Thykjær fra Toiee, der blandt andet specialiserer sig i at forebygge oversvømmelser i huse.

— Overordnet set kan der komme vandskader på to måder – enten ved overfladevand eller kloakvand. Overfladevand er regnvand, der samler sig og trænger ind i huset. Kloakvandet er vand fra afløbene, der løber tilbage – og potentielt kan fylde hele din kælder op. Det er kloakvandet, der giver de største vandskader, fortæller Trygve Thykjær.

Ifølge Trygve Thykjær er det en god idé løbende at holde øje med vejrudsigten, så man ved, hvornår der er risiko for store regnskyl og skybrud. Han giver tre gode råd til, hvordan husejere forebygger vandskader:

Forebyg vandskaderne selv

  1. Rens tagrender for blade og snavs. Det er vigtigt, at vandet kan løbe ordentligt igennem, så det ikke trænger ind i sprækker og slidte fuger.
  2. Afspær kloakrør for at undgå tilbageløbende kloakvand. Du kan enten købe et højtvandslukke, der dog skal monteres af en fagmand, eller du kan bruge en drain plug, som du selv monterer.
  3. Sørg for, at der er et fald på din grund, så regnvandet løber væk fra huset. Du kan eventuelt også grave en rende rundt om huset, der leder vandet væk.

Er man i tvivl, om ens hus ligger i et område, hvor der er særlig risiko for oversvømmelser, har Miljøministeriet i samarbejde med Forsikring og Pension udarbejdet et online klimakort over alle boligområder.

Læs også om hvordan du undgår kalk og grimme plamager i toiletkummen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev