Skybrud – sådan forbereder du dig

Sådan forbereder du skybrud

Er der skybrud på vej? Se hvordan du kan forberede dig for at minimere skaderne.

Du kan sikre dig bolig bedst muligt ved skybrud og minimere skaderne efter en oversvømmelse med disse råd fra klimatilpasning:

Bidro aflang Ledflex

Sådan forbereder du skybrud
Skybrud og store mængder regn kan have store konsekvenser for boligejere.

Når der er skybrud på vej

 • Sørg for at vinduer og døre er lukkede.
 • Har du værdigenstande i kælderen og på gulvet, så find en plads til dem højere oppe. Sørg for at de ikke står på gulvet.
 • Undgå tilstoppede tagrender, afløb og udendørs riste. Sørg for at vandet ikke forhindres i at løbe væk.
 • Elektriske apparater der kan komme i kontakt med vandet bør slukkes.
 • Døre og vinduer der er lavt placeret kan du blokere med f.eks. sandsække og krydsfinérplader.
 • Forbered dig på kunne at opsamle vand der er trængt ind. Koste, spande, klude og en skovl eller spade kan være nyttige at have inden for rækkevidde.
 • Fjern gerne løse genstande som stillads eller trampolin.

Sådan kan du forberede dig på store mængder regn

Har du tid til at forberede dig på skybrud og store mængder regn, kan du med fordel gøre følgende:

 • Har du et højlandslukke, bør du tjekke om det fungerer.
 • For at forhindre at kloakvand stiger op i toilettet kan du fylde stof i en plasticpose og lægge ned i toilettet. Læg noget tungt ovenpå toiletbrættet, eksempelvis en sandsæk.
 • Tøm regnvandstønden inden skybrud.
 • Har du faskine, dræn eller brønde bør du tjekke om de er intakte og fungerer.
 • Hvis du har monteret et højvandslukke, så tjek om det fungerer.
 • Du kan minimere opstigende kloakvand fra afløb ved at dække med plast og noget tungt oven på.
 • Nabohjælp er godt, og er du ikke hjemme når der er skybrud, kan du måske få naboen til at tjekke din bolig.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Jøhl – Grethe