Hvor meget større bliver min el- og varmeregning?

el-priserne stiger

Dansk Energi har regnet på, hvad de stigende energipriser kan betyde for din elregning, din varmeregning – og dine kørselsudgifter, hvis du har elbil.

Hvor meget stiger elregningen?

Der er ingen tvivl om, at elregningen for starten af 2022 bliver højere end den var i 2021 som følge af de stigende energipriser. Hvor meget din regning stiger, afhænger af dit forbrug – og hvordan priserne udvikler sig.

Bidro aflang Ledflex

Dansk Energi har først i januar 2022 kigget tre måneder frem, og de foreløbige tal tyder på, at prisstigningerne er toppet.

I starten af 2022 forventes gennemsnitsprisen at være 90 øre/kWh. I samme periode i 2021 var prisen i gennemsnit 36 øre/kWh. Det er stigning på 148 procent. Til sammenligning var prisen 142 øre/kWh i december 2021.

Men fordi elregningen består af en lang række elementer (afgifter, tariffer, abonnement mv.) er stigningen i elregningen ”kun” 30 procent i en husstand med 4.000 kWh/år. For en enlig person med et forbrug på cirka 1.500 kWh/året vil stigningen være på næsten 27 procent (300 kr. i 1. kvartal 2022). I en stor husstand med to voksne og to større børn viser Dansk Energis regneeksempel en stigning på 1200 kr. i 1. kvartal 2022. Det er cirka 31 procent.

Novasel - Perskindol

I forhold til 4. kvartal 2021 forventes elregningen at blive en smule mindre i 1. kvartal 2022.

Figuren viser regningen i kroner for 1. kvartal 2021 (faktiske tal), 1. kvartal 2022 (forventet), og 4. kvartal 2021 (faktiske tal).

varmeregning
Note: Lejligheder og parcelhuse anvender hhv. ca. 28 og 30 procent af deres elforbrug i oktober-december og januar-marts. Ifølge Energistyrelsen anvender én person ca. 1.500 kWh/år. Det svarer til ”Enlig person”. Et typisk standardhus (150 kvm) med to voksne og to børn anvender 4.000 kWh/år. Vi antager et større hus med to store børn har 4×1.500 = 6000 kWh/år. Det er primært kun engroselprisen, der ændrer sig og vi anvender gennemsnitlige månedspriser, faktiske og forward. Vi anvender seneste tariffer fra Forsyningstilsynet pr. måned. Abonnementsbetaling er lagt ind i prisen over 3 måneder, og er baseret på SEAS-NVE Energi.
Kilde: Dansk Energi pba Forsyningstilsynest prisstatistik, Syspower, SEAS-NVE

Hvor meget stiger varmeregningen?

De seneste stigninger i naturgas- og elpriserne gør det dyrere for private husstande at opvarme deres boliger. Der er udsigt til, at de høje priser kan give en merregning på op mod 4800 kr., hvis husstanden har et naturgasfyr, i forhold til 2020-regningen. Merregningen er 1780 kr. med en eldreven varmepumpe.

Dansk Energi har regnet på, hvad stigningen i varmeregningen vil være for en bolig med individuel opvarmning – henholdsvis med en eldreven varmepumpe eller et naturgasfyr – i første kvartal 2022 i forhold til 1. kvartal i 2021.

varmeregning
Note: Antal graddage er ikke ens i okt-dec og jan-mar.
Forsyningstilsynet prisstatistikker er anvendt til tariffer og avancer, de seneste er anvendt for 2022-beregningen. Faktiske afgiftssatser er anvendt. Investeringsomkostninger til enten varmepumpe eller naturgasfyr er ikke medtaget.
Kilde: Dansk Energi på baggrund af priser fra SYSPower og Forsyningstilsynet samt SKAT, Energistyrelsen og DMI


Tabellen tager udgangspunkt i Energistyrelsen standardhus (150 kvm), hvor vi har forudsat, at der bor to voksne og to børn i tre forskellige hustyper. Vi har set på varmebehov for januar, februar og marts korrigeret for antal graddage. Der er anvendt faktiske månedlige el- og gaspriser i 2021. Der er anvendt gennemsnitlige forwardpriser i samme måneder for 2022 for 2022-beregningen. Tabellen viser samtidigt varmeregningen for 4. kvartal 2021.

Varmeregningen består af flere elementer: Selve prisen for el eller gas, transport, forsyningssikkerhedsbidrag samt skatter og afgifter.

I tabellen ovenfor kan man se, at den relative stigning i varmeregning er højest hos naturgaskunderne. Det skyldes bl.a., at varmepumpen anvender ca. 3 gange mindre energi til samme varmebehov. Stigninger i elprisen påvirker dermed ikke varmeregningen på samme måde som, når naturgasprisen stiger.

Jeg har elbil – hvad betyder de stigende elpriser for mine kørselsudgifter?

Dansk Energi har regnet på, hvad de stigende energipriser betyder, når du lader din bil – og hvordan det ser ud i forhold til en benzinbil.

Prisstigningen er nogenlunde ens uanset om du kører benzin- eller elbil: Cirka 240-350 kr. på tre måneder. Den store forskel er, at kører du i en mindre bil, koster det over 1200 kroner mere at køre i en benzinbil end i en elbil.

Priserne er udregnet for januar-marts, og vi sammenligner med de samme måneder i 2021. Vi viser i figuren også tallene fra oktober-december 2021. Her kan man se, at priserne for at tanke benzin er stort set uændret fra 4. kvartal 2021 til 1. kvartal 2022.

varmeregning graf
varmeregning

Kilde: Dansk Energi på baggrund af priser fra SYSPower, OK, de respektive bilmærkers hjemmesider og DTU. Note: Vi anvender bilerne VW ID.3 (6,6 km/kWh) og VW Golf (18,5 km/l) som udgangspunkt for beretningerne for den mindre bil, og Audi e-tron (4,6 km/kWh) og Audi A6 (14,9 km/l) for den større bil. Bilerne kører 26,6 km/dag ifølge DTU brugerundersøgelse for 2020. Vi antager at elbilen har en oplader, der giver refusion af elafgiften. Vi inkluderer ikke abonnement. Vi har i udregningen for udgifter til elpriser i 2022 beregnet månedsgennemsnit af faktiske og forwardpriser i januar, februar og marts.

Kilde: Dansk Energi

LÆS OGSÅ: Tjek energiforbruget inden du køber bolig – se mere her.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Jøhl – Grethe